Anmälan

OBS! FÖR BOENDE I SOLNA STAD ANSÖKER MAN OM PLATS TILL FÖRSKOLAN ENDAST VIA E-TJÄNST! (klicka här)..

Jag önskar ställa mitt barn i kö till förskolan med start

Jag önskar ställa mitt barn i kö till årskurs: med start

Barnets namn (obl)
Personnummer (obl)
Förälder 1 (obl)
Jag är enskild vårdnadshavare
Gatuadress (obl)
Postadress (obl)
Email (obl)
Tel (obl)
Förälder 2
Gatuadress
Postadress
Email
Tel

Övriga upplysningar:

(Kopia på anmälan skickas till föräldrarnas emailadresser. Bekräftelse kommer att visas i en ruta nedanför denna text när mailet gått iväg. Om mailet inte kommer fram, kolla att ni skrivit rätt emailadress.)