Förskolan

Välkomna till Spanska skolans förskola. Förskolan ligger i ljusa och trevliga lokaler intill grönområden på Västra vägen 11 B-C.

På förskolan har vi 4 olika avdelningar. Första gruppen är från 1-2 år och heter Lejon. Andra gruppen heter Giraffen och är från åldrarna 2-3. Tredje gruppen heter Zebran och är i åldrarna från 3-4. Vår sista grupp är Tigrarna och är 5 år. Varje barn har en ansvarspedagog som har ansvar för barnets utvecklingsplan.

Vi arbetar tvåspråkigt och barnen har svenska och spanska närvarande i alla aktiviteter. Varje pedagog talar sitt modersmål.

Vi följer Solna stads regler för fördelning av platser, vilket innebär:

  1. Barn med behov av särskilt stöd för sin utveckling enligt 8 kap 14 § skollagen.
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på den förskolan eller på den pedagogiska omsorgen.
  3. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg.
  4. Barn med längst ködtid som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg och vill byta.

Solnafamiljer ska även anmäla önskan om placering i Spanska skolan till Solna stad, barnomsorg.