Avdelningar

På Spanska skolans förskola finns det fem avdelningar

Lejon (1-2år)
076 171 88 74

Giraffen (3-4år)
072 014 96 40

Zebran (3-4år)
073 867 63 97

Tigern (5år)

079 028 93 34