Avdelningar

På Spanska skolans förskola finns det fem avdelningar

Lejon (1-2år)
076 171 88 74

Avdelningen består av 9 småbarn mellan 1 och 2 år. Det är två pedagoger som är ansvariga för gruppen. I den första skolerfarenhet har vi som viktigaste mål att barnen ska känna sig säkra och glada. Vi erbjuder barnen genom olika aktiviteter att utveckla sina förmågor i barnens olika områden som motoriken, socialförmågor, språk, kognitiv och emotionell förmåga.

Giraffen (2 år)
076 171 88 74

På avdelningen giraffen jobbar två pedagoger. Just nu är det 10 barn i 1 till 2 årsålder. Vi erbjuder barnen genom olika aktiviteter att utveckla sina förmågor i barnens olika områden som motoriken, socialförmågor, språk, kognitiv och emotionell förmåga.

 

Elefanten (3 år)
079 028 93 34

På Elefanten går 8 barn i 3 årsålder och en pedagog. Här förbereds barnen att ta för sig och lära sig att klara av saker i vardagen själv. Genom bland annat lek, läsning, rörelse tränar vi motoriken, språket och social kompetens.

Zebran (3-4år)
072 014 96 40

Avdelning Zebran är en avdelning med barn mellan 3 och 4 år.
Avdelningen är tvåspråkig. Barnen lär sig språket tillsammans med varandra och med pedagoger genom lek och de olika aktiviteter vi erbjuder. Det sker på båda språk.
De får möjligheter till lek och skapande under dagens alla aktiviteter och utvecklar sin kognitiv-, motorisk- och socialförmåga. Barnen får vara med och välja hur dagen kan se ut i en demokratisk miljö. Under Aktiviter delar de sig i mindre grupper som sedan arbetar tillsammans med en eller flera pedagoger. Vi utgår från barnens intressen och skapar olika projekt som barnen deltar i. Vi går på flera utflykter och använder oss av närområden för att utveckla deras intresse för naturen.

Tigern (5år)
073 867 63 97

Avdelningen Tiger består av barn i åldrarna fyra till sex år och två pedagoger. Vi använder spanska och svenska för att kommunicera med barnen.
Vi arbetar alltid utifrån barnens tidigare kunskap. I klassrummet arbetar vi ämnen som människokroppen, kultur, introducerar bokstäverna, siffror, geometrin, olika instrument samt vi lär barnen lite om hur man läser musik. Vi arbetar med material från miljön omkring oss och vi prioriterar socialisering och kreativitet.
Vi arbetar demokratisks i klassrummet, så att barn är en aktiv del i processen för undervisning och inlärning.
För de flesta barn, är detta naturligtvis en övergång till förskolan. Vi förbereder barnen för att underlätta deras anpassning till den kommande resan genom grundskolan.