Avdelningar

På Spanska skolans förskola finns det fyra avdelningar

 • Lejon (1-2år)

  076 171 88 74
  Avdelningen består av 15 småbarn mellan 1 och 2,5 år gamla. Det är tre pedagoger som är ansvariga för gruppen. I den första skolerfarenhet har vi som viktigaste mål att barnen ska känna sig säkra och glada. Vi erbjuder barnen genom olika aktiviteter att utveckla sina förmågor i barnens olika områden som motoriken, socialförmågor, språk, kognitiv och emotionell förmåga.

 • Giraffen (2-3år)

  072 014 96 40
  Avdelningen Giraffen består av 17 barn som är från 2 till 3 år. Man kan kalla denna avdelning för den ”prova på avdelningen”. Barnen lär sig att äta utan haklapp, dricka ur glas utan lock, att gå på toaletten samt får en introduktion i hur man äter med kniv och gaffel med mera. Pedagogerna arbetar utifrån en demokratisk synsätt där barnen har inflytande och har möjligheten att påverka hur deras dag på forskolan ska se ut. Vi följer ett veckoschema med planerade aktiviteter under läsåret men vi är även flexibla och anpassar aktiviteterna efter barnens intresse och behov.

 • Zebran (3-4år)

  073 867 63 97
  Avdelning Zebran är en avdelning med barn mellan 3 och 4 år.
  Avdelningen är tvåspråkig. Barnen lär sig språket tillsammans med varandra och med pedagoger genom lek och de olika aktiviteter vi erbjuder. Det sker på båda språk.
  De får möjligheter till lek och skapande under dagens alla aktiviteter och utvecklar sin kognitiv-, motorisk- och socialförmåga. Barnen får vara med och välja hur dagen kan se ut i en demokratisk miljö. Under Aktiviter delar de sig i mindre grupper som sedan arbetar tillsammans med en eller flera pedagoger. Vi utgår från barnens intressen och skapar olika projekt som barnen deltar i. Vi går på flera utflykter och använder oss av närområden för att utveckla deras intresse för naturen.

 • Tigrar (5år)

  079 028 93 34
  Avdelningen Tiger består av 17 barn i åldrarna fyra till sex år och två lärare. Vi använder spanska och svenska för att kommunicera med barnen.
  Vi arbetar alltid utifrån barnens tidigare kunskap. I klassrummet arbetar vi ämnen som människokroppen, kultur, introducerar bokstäverna, siffror, geometrin, olika instrument samt vi lär barnen lite om hur man läser musik. Vi arbetar med material från miljön omkring oss och vi prioriterar socialisering och kreativitet.
  Vi arbetar demokratisks i klassrummet, så att barn är en aktiv del i processen för undervisning och inlärning.
  För de flesta barn, är detta naturligtvis en övergång till förskolan. Vi förbereder barnen för att underlätta deras anpassning till den nya kursen.