Skolverket

Läroplanen för förskolan
Lpfö98 rediverad 2010

Likabehandlingsplan
På dessa nedanstående hemsidor kan ni ladda ner och läsa likabehandlingsplanen utarbetade av JämO (jämställhetsombudsmannen), DO (ombudsmannen mot etnisk diskriminering), HO (handikappombudsmannen), HomO (ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning) samt BEO (barn- och elevombudet).

www.jamombud.se
www.do.se
www.ho.se
www.homo.se