Grundskolan

I skolan arbetar vi igenom alla olika momenten i respektive ämne med noggrannhet och utan stress. De centrala begreppen lärs in på båda språken, svenska och spanska. Skolan arbetar under läsåret med olika Teman. Varje termin har vi en Projektvecka då alla elever arbetar både ämnes- och årskursövergripande kopplat till våra Teman. Vi har utflyktsdagar med olika teman och återkommande är också biblioteksbesök.