Kontakta oss

Spanska förskolan – Preescolar del Colegio Español
Västra vägen 11c, terrassplan
169 61 Solna

expeditionskolan@spanskaskolan.se

Avdelningar:

  • Lejonet: 076 171 88 74
  • Tigern: 073 532 90 04
  • Zebran: 073 867 63 97
  • Giraffen: 072 014 96 40

Spanska skolan – Colegio Español
Västra vägen 7c
169 61 Solna

Expedition: 070 190 77 63

Maria Almgren (förskolechef och rektorn)

maria.almgren@spanskaskolan.se

Fritidstelefoner

  • FK: 073 906 95 45
  • Åk1 073 90 74 133
  • Åk2 073 904 66 09
  • Åk3 073 904 68 01

expeditionskolan@spanskaskolan.se


Sjuk- och frånvaroanmälan
Schoolsoft

Har ni synpunkter på verksamheten?

I skollagen står det under rubriken Kvalitet och inflytande att ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” (Skollagen 4 kap 8 §).

Vid läsårets början informerar vi alla vårdnadshavare om våra rutiner:
1. Vänd dig i första hand till respektive avdelning/lärare, om behov finns boka en
mötestid.

2.Ta kontakt med förskolechef/rektor, personligen eller via epost.
Ni kan även maila till följande mailadress

synpunkter.spanskaskolan@spanskaskolan.se

3. Om vårdnadshavare ser allvarliga brister i verksamheten kan de lämna in ett
skriftligt klagomål till rektor, som diarieför handlingarna, vidtar åtgärder samt informerar VD.

allvarligabrister.spanskaskolan@spanskaskolan.se