Historik

Spanska skolan startar sin verksamhet i Solna år 2006. En åldersintegrerad grupp med 24 barn (förskoleklass-åk1), på västra vägen 11. Under tio års tid har Spanska skolans verksamhet utökads och utvecklads både fysisk som organisatorisk.

Spanska skolan tillhör sedan september 2016 Rälsen AB. I den befintliga organisationen disponeras av 4 fasta lokaler:

  • Förskola, 1-5års verksamhet, västra vägen 11.
  • Förskoleklass: 6 års verksamhet, västra vägen 7.
  • Grundskola: årskurs 1-5, västra vägen 7.
  • Fritidshem: årskurs 1-3, västra vägen 7.

Samarbetet med föreningar och myndigheter har också funnits sedan skolan startade: Solna stad, Vasalundshallen, Hagalundsparken, Kulturskola, Naturskola, Spanska kulturinstitutet, bl.a.

Spanska skolan fortsätter att erbjuda en skola där språket och kultur av spansktalande länders ges extra utrymme fom. 1-12 års.