Ledighetsansökan

Ledighetsansökan

Elever kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
Ansökan lämnas alltid till ansvarig pedagog. Ledighet beviljas av rektor.
Vårdnadshavare och elev ansvarar för att eleven inhämtar kunskap motsvarande det skolarbete som eleven går miste om under ledigheten.

Klicka på knappen nedan för att komma till blanketten för ledighetsansökan. Skriv ut, fyll i, och lämna till ansvarig pedagog.

Ansökan om ledighet