Lokaler

Våra lokaler ligger lugnt och fint avskilt mot park och grönområde intill Solna Centrum.

Skolan disponerar tre lokaler. På Västra vägen 11 B-C har förskolan sina lokaler och under innevarande läsår är även förskoleklassen lokaliserad där. Vi har tre avdelningar på förskolan och förskoleklassen har en egen avdelning med två stora klassrum och ett rörelserum. På Västra vägen 7 B-E finns skolan år 1-5 och fritidsavdelningen för år 1-3 samt skolhälsovården.