Utemiljö

Spanska Skolan har en skolgård på kullen bakom skolan för rastverksamhet. Vi använder också andra parker i närområdet som Hannebergsparken och Skytteholmsparken för vår utevistelse.